Πέμπτηdon’t jump ,
θα καταλήξουμε στους βουλιμικούς
κάδους των υποσχέσεων …