Τετάρτη

Μου έταξε συγγένεια …
στρατευμένο γονίδιο ομορφιάς
στην πασαρέλα εφηβικών εκδηλώσεων …

με αλανιάρικες στάσεις θαυμασμού
στα στρατόπεδα συγκεντρώσεων των ‘μεγάλων’,
δάγκωνα το συρματόπλεγμα να εισχωρήσω
στο ολοκαύτωμα …

‘στάχτες γυναίκας’,
άρωμα που γεννούσε
ποινές στην όσφρηση …

‘ dilemma φαντασίας ‘
τα κύτταρα του φακού
εστίαζαν σε μελλοντικές απομιμήσεις …
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

αποκαλύφθηκε , εικόνα,
σε μια ανασκαφή
στα σκισμένα μυστήρια
ενός jean …
αναγνωρίστηκε αμέσως
στα πεδία αναζήτησης της μνήμης …

ζητιάνα λεκτικής υπόσχεσης
σε βαθύ background ,
εκδίδεται στον ιστό μου
δίχως πνευματικά δικαιώματα οφθαλμαπάτης …

πληρώνει το πρόστιμο εμμονής
ενός θηλυκού ‘Dorian Grey’
κ συλλέγω αποδείξεις του συνδρόμου
για καταθέσεις έμπνευσης …


tango …
à un oubli sans ‘jamais’ …
à K …