Δευτέρασε όποια δημοπρασία κ να εκδιδόσουν
δεν θα σε παζάρευα ...
δεν θα σε αγόραζα ...
είναι άτιμη η δωροδοκία
για τα μάτια μου ...

στη φωνή σου όμως,
ας γίνω η κραυγή του ξεπουλήματος
η ηχώ της αμφισβήτησης, στην πρώτη κατάθεση …

ένας χτύπος ,η διαφορά μετάδοσης …


tango …