Δευτέρα

Και πως σκέφτεσαι
Τα όρνια ν’ αποκεφαλίσεις
Αφού σ’ ένα ποτήρι πάγου
Την αναίρεσή σου βαπτίζεις!

Αυτοσκοπός,
Η απομάκρυνση της ταυτότητας
Σε αποδημητικά όνειρα
Που επιβάτες ισκιώνουν
Στο μαρτύριο της παραδοχής

Ο όροφος των κυμάτων
Που νοίκιασες
Κυοφορεί στα γόνατα
Τοίχους περιστρεφόμενους

Αν θέλεις τον έρωτα να εξαερώσεις
Στις απολαύσεις απέναντι
Ευθυγράμμισε την έξοδο!
Από Γ. Πακτίτη ...

P.S :
έφτασα στο ‘δ’
μένει το ‘ο’
λίγα ακόμη εμπόδια στο ‘ς’
και θα σταθεροποιηθεί το μολύβι στο χέρι
για κείνη την ευθυγράμμιση …
σ’ευχαριστώ …

tango ...