Τρίτη

‘κοίταξα πέρα από το σήμερα
δεν υπάρχει απολύτως τίποτα … εκεί …’’

(ian curtis ...)