Πέμπτη

την καύτρα λυπάμαι
στον οίκτο της πυρόσβεσης …


tango ...