Δευτέρα


birth monuments,
ιδιότροπα γκέτο
χαρτονένια θεμέλια …

πόσες και ποιες κινήσεις μας ανακουφίζουν από τα περιττώματα ?tango ...