Τρίτη

η έμπνευσή σας … μουσική των λέξεων …
χορογραφία φράσεων …’’δεν είναι για δύο ‘’ …
votre inspiration … musique des mots …
choregraphie de phrases ... '' n'est pas pour deux '' ...

tango …