Παρασκευή

Προστατεύω τις αντιδράσεις
από κοντινά εγχειρίδια
και μαγεμένες άμυνες ...

σπάω τις κορνίζες των οπαδών
όταν λυσσάει το περιεχόμενο ...

δίλημμα η εκτύπωση
στα δίδυμα σύνεργα της επιλογής ...

I’ll print you ...
tAngo …