Τετάρτη

...
περιτομή ψυχής
ακαλλιέργητο έθιμο !

ορθή δόξα
καθολικοί αβάδες
τυχερά τα χέρια σας !

τυχερή και η μετάσταση ενός όγκου
στο λαιμό του μικροφώνου …

βιοψία λένε το άγγιγμα
της πρακτικής ?
ή ταξίδι, το γάντι
που εισχωρεί στους αδένες
άγονων χαλιών ?
κανείς δεν ακούει
σε ποια λεκάνη θα αποβιβαστεί …

- πότε θα φτάσουμε ?
σε ποια μέθοδο ανήκουμε ?
γιατί πειραματίζεσαι στην ανίατη χημεία μας ?

- γιατί ,οι εικόνες κλαίνε
κατεψυγμένες στην συντήρηση των Exes ...
δεν με θυμάσαι αφημένη , έτσι δεν είναι ?
à A...
tango ...