Τρίτη


vaggy collages ’90 …


μ’ένα κλικ, το μήνυμα είναι ορατό …
μην μου το κλέψετε … είναι καταχωρημένο dans une belle histoire ...
αφιερωμένο , après ... μετά ...
αφεθείτε μόνο στην playlist της εξιλέωσης ...