Τετάρτηο σκοτεινός θάλαμος νοικιάστηκε
από την λήψη
ως δωμάτιο απομυθοποίησης …

είσαι το αφεντικό …

μισθωτός το ακατάλληλο,
πληρώνεται από την μαφία της ομορφιάς
με παθητικούς επιβήτορες …

θα σε αποκαλώ πάντα χορό
πέρα από τα όρια της λεκάνης σου
κι ας ορίζoυν ρίζες μου
τα ρυθμικά gigolo χρόνια …


tango …