Πέμπτη


‘’ il faut arriver à l inconnu
par le dérèglement de tous les sens …‘’

...
‘δεν είναι άσκηση των αισθήσεων
είναι τέχνη
που δίνει μορφή στις πράξεις …’

είναι ...

η παγοκύστη στην γλώσσα
που δεν εξαφανίζει τους μώλωπες
της φυλής ...

tango ...