Παρασκευή

... ήσουν η έκλειψη που με κέρασε μια ώρα απαγωγής …
σήμερα, δεν θα νηστέψω με λεπτοδείκτες
αλλά με γευστική ακαταστασία …

tango …