Πέμπτη

épuisante illusion
antidote destructive …

εξαντλητική αυταπάτη
καταστροφικό αντίδοτο …

η μόνη κρούστα που δεν αντιγράφεται
είναι η αντίδραση του δέρματος σου
στο χρώμα μου …

tango …