Σάββατο...

S .V. P :
le pourboire
à ceux qui attendent à la sortie de secours …

Σας παρακαλώ ,
πουρμπουάρ στους γλοιώδεις που περιμένουν στην έξοδο κινδύνου…

απορώ πως η είσοδός σας πέρασε απαρατήρητη …

πείτε μου για τα φιλοδωρήματα του έρωτα ?
πόσες ταξιθέτριες τα ανακάλυψαν με τα χέρια στις τσέπες?

πόσες ενάρξεις χάσατε ,αργοπορημένοι ,
καθοδηγούμενοι από τον φακό της
για μια θέση δίπλα στο σκοτάδι της/του συνοδού σας ? …

τι δράμα όταν η κωμωδία είναι τόσο ορατή !
τι κωμωδία όταν το δράμα ξεκαρδίζεται !

θα έπρεπε να γνώριζες καλύτερα τον ρόλο σου
δίνεις μορφή στις ερμηνείες κ η αυλαία ξηλώθηκε …

προτιμώ το κουβάρι της …


tango …

P.S : quel dommage!