Δευτέρα

στο "on air" γέλιο σου...
…το σβήσιμο στο γέλιο σου
ευγενικό πριν πιείς
και θεϊκό μετά...

...«πάνω στο μπράτσο μου κάθισε
σαν πεταλούδα του καλοκαιριού»
και αγγελικά «ψιθύρισε
πως αιώνια θα χορεύεις»…

...και ονειρεύτηκα την ομορφιά
να δίνει χείλη στη φωνή
και μέσα στη φωνή
δυο φτερά Καλοκαιριού
που πεταρίζοντας
από τα χείλη σου είχαν πέσει…


Γιώργος Ποταμίτης