Πέμπτη

στο άπειρο …
στην ιθαγένεια ...(δεν υπάρχουν εισηγήσεις)
στους έρωτες δίχως βίζα …
στην μήτρα μυστήριο …
μετανάστρια του ‘τίποτα’ της ,
μεταφρασμένο = rien …

στο flash της δίδυμης αντανάκλασης
δικαίωμα στα ρίγη σπασμένης άμυνας …

στην γλώσσα των ματιών ,
τυφλώνουν τις κινήσεις …

αφιερωμένο στην αδιαφορία
της τρίτης θέσης από αριστερά …

tango …