Σάββατο

écoutes ,
tu excites les humeurs
tu kidnappes les rumeurs …

pathétiques orgasmes des retrouvailles

existence de beauté
crue et sensuelle
dans les fragments
d’ une illusion menacée …

ensorcelée par un verre ,
invitation humide
au centre de ta terre …

femme très connue
baptisée rêve,
against me … after your limits …
red incest of colours …

η γλώσσα του πολέμου
εφοδιάζει με πυρομαχικά
τον ρυθμό …
σε πόσους χτύπους σειρίνων
η γόμα θα απελευθερώσει
τις φράσεις ?

tango …