Κυριακή.. αν παίζαμε στο καζίνο
όσα χάσαμε στη ζωή μας
θα κερδίζαμε τη στιγμή..

tango …