Παρασκευήsuis ce désert ,
rien qu’ une écharpe te couvrira …
ακολούθησε την έρημο,
μόνο μια εσάρπα θα σε σκεπάσει …

tango ...